KAMUS JAWA – INDONESIA (Awalan - B)

KAMUS BASA JAWA – INDONESIA

Katrangan  (Keterangan)
(ta) tembunga aran = kata benda
(tg) tembung ganti = kata ganti
(tk) tembung kriya = kata kerja
(tkr) tembung katrangan = kata keadaan
(tpw) tembung panguwuh = kata seru
(tpr) tembung pangarep = kata depan
(tpy) tembung panyambung = kata sambung
(ts) tembung sipat = kata sifat
(tsd) tembung sandhangan = kata sandang
(tw) tembung wilangan = kata bilangan

B
bab (ta)        bab, hal, mengenai
babad (ta)        cerita sejarah
babagan (tsb)        tentang
babak-bundhas (ts) babak-belur
babal (ta)        putik buah nangka
babar (ts)        menjadi banyak
babaran (tk)        bersalin
babat (ta)        bagian dalam usus sapi
babat (tk)        tebang
babit (tk)        mengayunkan benda dengan menahan ujungnya
babon (ta)        induk ayam
babu (ta)        perempuan pembantu
babut (ta)        permadani
bacem (tk)        peram; dimasak dengan bumbu tertentu
bacin (ts)        bau bangkai
bacut (tk)        lanjut
badan (ta)        diri
badhé (tk)        tebak
badhé; badhe (tsb)        akan
badheg (ts)        bau busuk
badhèk (ta)        air tapai
badhug (ta)        tembok rendah untuk meletakkan sesuatu
bagaskara (ta)        matahari
bagus (ts)        tampan
bahu (ta)        100 m2
bahu (ta)        bahu; tenaga
bahureksa (ta)        penguasa
bajang (ts)        kerdil
bajing (ta)        tupai
bajul (ta)        buaya
bakal (ta)        bahan pakaian
bakal (tsb)        akan
bakar (tk)        bakar
bakda (tkr)        setelah
bakul (ta)        pedagang
balang (tk)        lempar
balé (ta)        rumah/bangunan
balèn (tk)        rujuk
bali (tk)        pulang
balung (ta)        tulang
banaspati (ta)        hantu berbentuk api
bandar (ta)        agen besar, cukong
bandar (ta)        pelabuhan
bandhul (ta)        bandul
banger (ts)        bau busuk (misalnya dari air keruh)
banget (tkr)        sangat
bangga (tk)        meronta
bangir (ts)        mancung
bangka (tk)        mati (kasar)
bangké (ta)        bangkai
bangkèkan (ta)        pinggang
bangkèlan (ta)        buntalan besar
bangku (ta)        bangku
bangsa (ta)        bangsa
banda (tk)        mengikat kedua tangan ke belakang
bandayuda (tk)        berperang
bandan (ta)       tawanan
bandha (ta)       harta
banon (ta)        batu bata
bantah (ta)        bantah
bantal (ta)        bantal
bantala (ta)        tanah
banting (tk)        banting
banyak (ts)        angsa
banyu (ta)        air
bapa (tg)        bapa/ayah
bapang (ta)        parit/ genangan air
bar (tkr)        selesai
barang (ta)        barang
barang (ta)        pertunjukan kesenian berkeliling
barat (ta)        angin
barep (ts)        sulung
barès (ts)        terus terang
baris (tk)        baris
baruna (tg)        dewa lautan
barung (ts)        besar; utama
baskara (ta)        matahari
bata (ta)        bata
batang (tk)        tebak
bathang (ta)        bangkai
bathara (tsd)        sebutan untuk dewa
bathari (tsd)        sebutan untuk dewi
bathok (ta)        tempurung
bathuk (ta)        dahi
bathi (ta)        keuntungan
batih (ta)        keluarga
baut (ts)        pintar; trampil
bawa (ta)        pembukaan gending
bawang (ta)        bawang
bawang lanang (ta)        bawang berumbi tunggal
bawèl (ts)        nyinyir
bawéra (ts)        subur (untuk lahan)
baya (ta)        buaya
bayan (ta)        petugas keamanan desa
bayar (tk)        bayar
bayem (ta)        bayam
bayèn (tk)        melahirkan
bayi (ta)        bayi
bayu (ta)        angin
bebana (ta)        permintaan sebagai syarat
bebandan (ta)        tawanan
bebasan (tsb)        seperti; layaknya
bebaya (ta)        bahaya
bebayu (ta)        otot
bebedhag (tk)        berburu
bebucal; bebucal (tk)        berhajat besar
bebudhen (ta)        kepribadian
bebuwang (tk) berhajat besar
bebed (ta)        kain panjang yang dipakai pria
bèbèk (ta)        itik
bebrayan (tk)        berkeluarga
bebungah (ta)        hadiah
bebendhu (ta)        hukuman
bedhigasan (ts)       tingkahnya tidak karuan; tidak bisa diam
bengkok (ta)        tanah yang hak garapnya diberikan kepada lurah sebagai bagian dari
fasilitas jabatan
becik (ts)        baik
becus (ts)        mampu
béda (ts)        berbeda
béda (tk)        goda
bedaya (ta)        tarian sakral yang menjadi ciri khas keraton
bédhah (ts)        terbuka paksa
bedhidhing (ta)        udara dingin di musim kemarau
begawan (ta)        pendeta
begundhal (ta)        kaki-tangan
beja (ts)        beruntung
bejat (ts)        rusak
béka (tk)        meronta
bekasakan (ta)        hantu hutan
beksa (ta)        tari
beksan (ta)        tarian
belang (ta, ts)        belang
belèk (tk)        iris sepanjang garis tengah
bèlèk (ta)        kotoran mata
belik (ta)        sumber air
beling (ta)        kaca
bena (ta, ts)        banjir
bendara (ta)        majikan
bendha (ta)        nama pohon
bendhé (ta)        gong kecil
bendhel (ta)        ikatan
bendho (ta)        alat pemotong (sejenis celurit)
bendhol (ta)        bengkak
bener (tkr)        benar
bengawan (ta)        sungai
bengep (ts)        sembab
bengi (ta)        malam
benik (ta)        kancing baju
bening (ts)        jernih
benjut (ts)        menjadi empuk karena tekanan/hantaman
beras (ta)        beras
bèrèng (ta)        luka di sudut bibir
berèt (ts)        tergores
besar (ta)        nama bulan dalam kalender jawa
bèsèr (ts)        sebentar-sebentar kencing
besèt (ts)        sayat
besmi (tk)        bakar
besus (ts)        pandai; trampil
bethèk (ta)        pintu pagar
bekti (ta)        bakti
beta (tk)        bawa
betah (tkr)        betah; enggan pergi
betah; betah (tk)        butuh
beton (ta)        biji nangka
beya (ta)        biaya
binarung (tkr)        seiring; diiringi
bingar (ts)        ceria
binggel (ta)        gelang kaki
bingget (ta)        tanda dikulit akbiat jepitan atau lilitan yang ketat
biyèn (tkr)        dahulu
blaka (tk)        berterus terang
blalak-blalak (ts)        membeliak; besar (untuk mata)
blanak (ta)        jenis ikan
blatèr (ts)        ramah; mudah bergaul
blarak (ta)        daun kelapa kering
bledhèg (ta)        guntur
bledhèh (tk)        terbuka kancingnya (untuk baju)
blèdru (tkr)        salah pilih/tertukar karena mirip
bléncong (ta)        lampu minyak untuk penerangan dalam pagelaran wayang kulit
bléndrang (ta)        sisa masakan bersantan yeng sudah dipanaskan berkali-kali
blereng (ts)        tidak nampak jelas; kabur
blesek (tk)        membenamkan ke dalam tumpukan
blirik (ts)        berbintik kecil  (mis. panci, ayam)
bloloken (tkr)        silau
blondho (ta)        endapan yang dihasilkan dalam pembuatan minyak kelapa
blorok (ts)        bulunya berbintik hitam putih (untuk ayam betina)
bluluk (ta)        buah kelapa yang masih sebesar telur
bocah (ta)        anak
bodho (ts)        bodoh
bodong (ts)        pusar yang menonjol keluar
boga (ta)        pangan
bojo (ta)        suami/isteri
bokong (ta)        pantat
bokor (ta)        mangkuk besar
bolong (ts)        berlubang
bolot (ta)        daki
bonang (ta)        alat musik pukul, bagian dari gamelan
bong (tk)        bakar
bong (ta)        makam Cina
bong (ta)        tukang khitan
borok (ta)        luka lama
boyong (tk)        pindah
brabak (tk)        berubah merah (wajah)
brahala (ta)        raksasa sebesar gunung
brahmana (ta)        pendeta
brambang (ta)        bawang merah
bramantya (ts, ta)        marah, kemarahan
brangasn (ts)        mudah marah
branta (ta)        asmara
brastha (tk)        berantas
bréwok (ta)        bercambang
brindhil (ts)        habis jarena dicabuti
brodhol (ts)        terlepas ikatannya
brudhul (tk)        keluar berama-ramai/berbarengan
brobos (tk)        masuk melalui celah atau kolong
brojol (tk)        keluar sebelum waktunya; keluar dari bungkusan
brongkos (tg)        nama masakan
brukut (ts)        terbungkus rapat
brutu (ta)        tunggir ayam
bubar (ts)        bubar; selesai
bubul (ta)       semacam bisul di telapak kaki
bubur (ta)       bubur
bubut (tk)       mencabuti
buda (tg)        rabu
budeg (ts)        tuli
budeng (tg)        kera hitam
bujana (ta)        hidangan
bujel (ts)        tumpul
bulak (ts)        pudar warnanya
bulak (ta)        daerah terbuka/ padang
bulan (ta)        bulan
bumbu (ta)        bumbu; rempah-rempah
bumbung (ta)        tempat berbentuk pipa besar atau terbuat dari bambu
bumpet (ts)        tersumbat
bunder (ts)        bundar
bundhas (ts)        melecet (cedera)
bundhel (ts)        ujungnya membulat
bundhet (ts)        diberi ikatan mati pada ujungnya (mis. benang)
bung (ta)        rebung
bungah (ts)        gembira
bungkem (tk)        diam; tidak mau mengatakan apa-apa
bungkik (ts)        kerdil
bungkil (ta)        ampas minyak kacang
bungkus (ta)        bungkus
bungur (tg)        nama tanaman
buntel (tk)        bungkus
buntet (ts)        buntu; tidak berongga
buntil (ta)        masakan terbuat dari kelapa muda, ikan teri dan daun keladi sebagai pembungkus
buntu (ts)        buntu
buntung (tsa)        hilang/patah bagian ujungnya
burek (ts)        legap
bureng (ts)        tidak jelas terlihat
buri (tkr)        belakang
burik (ts)        bopeng
buru (tk)        kejar
buruh (ta)        bekerja untuk orang lain
busana (ta)        pakaian
busana (tk)        berpakaian
buthak (ts)        botak
buthuk (ts)        membusuk (untuk ikan)
buwang (tk)        buang
buyut (ta)        cicit
buyuten (ts)        bagian tubuhnya bergerak-gerak tidak terkendali karena ketuaan

0 komentar anda:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar atau menyampaikan informasi atau sekedar mengekpresikan diri. minimal 10 kata, maaf di bawah 10 kata kami tidak terbitkan. thanks