KAMUS JAWA – INDONESIA (Awalan - H - J)

KAMUS BASA JAWA – INDONESIA

Katrangan  (Keterangan)
(ta) tembunga aran = kata benda
(tg) tembung ganti = kata ganti
(tk) tembung kriya = kata kerja
(tkr) tembung katrangan = kata keadaan
(tpw) tembung panguwuh = kata seru
(tpr) tembung pangarep = kata depan
(tpy) tembung panyambung = kata sambung
(ts) tembung sipat = kata sifat
(tsd) tembung sandhangan = kata sandang
(tw) tembung wilangan = kata bilangan

H

hastha (tw)        delapan
hara (tpw)        coba
hayo (tpw)        hayo

I

iba (tsb)        betapa
iberé (ta)        terbang
ibu (ta)        ibu
ical; ical (ts)        hilang
idep (ta)        bulu mata
ider (tk)        berjualan berkeliling
idu (ta)        ludah
idhep-idhep (tsb)        sekalian; hitung-hitung
idhi (ta)        izin
iga (ta)        tulang belikat
iguh (ta)        upaya; cara
ijir (tk)        berhitung
ijem; ijem (ts)        hijau
ijo (ts)        hijau
ijol (tk)        tukar
iket (ta)        ikat kepala
iki (tg)        ini
iku (tg)        itu
iler (ta)        air liur
iming-iming (ta)        hadiah yang dijanjikan
ila-ila (ta)        kepercayaan; pantangan
ilat (ta)       lidah
iler (ta)        liur
ili (ta)        aliran (air, darah, dsb.)
imbal (tsb)        berselang-seling; saling
imbu (tk)        peram
imbuh (tk)        tambah; bonus
impèn (ta)        mimpi; impian
ina (ts)        hina
ing (tpr)        di
inger (tk)        geser dengan sedikit mengubah arah
ingklik (ta)        bunga singkong
ingklik (tkr)        cepat-cepat berlalu; berjalan cepat
ingkung (ta)        ayam panggang utuh
ingsun (tg)        saya
ingu (tk)        memelihara (hewan)
ingon-ingon (ta)        hewan peliharaan
inuman (ta)        minuman
iring (tk)        iring
iringan (tkr)        samping
ireng (ts)        hitam
isep        hisap
isih (tkr)        masih
isin (ta, ts)        malu
isis (ts)        sejuk terkena semilir angin
iwak (ta)        ikan

J

jabang (ta)       bayi
jabel (tk)       cabut kembali
jabut (tk)       cabut
jadah (ta)       nama jajanan dari ketan
jaé (ta)       jahe
jaga (tk)       jaga
jagabaya (ta)       petugas keamanan desa
jagad (ta)       dunia
jagal (ta)       tukang potong hewan ternak
jagang (ta)       penopang, standar
jail (ts)       jahil
jajah (tk)        menguasai wilayah  negara lain
jajah (ts)       telah bepergian ke berbagai pelosok
jajal (tk)       coba
jajan (ta)       makanan ringan
jaka (ts)        jejaka
jala (ta)       jala
jaladri (ta)       lautan
jalak (ta)       nama burung
jalaran (ta)       penyebab
jaler; jaler (ts)       laki-laki
jalma (ta)       manusia
jalu (ta)       taji
jaluk (tk)       minta
jaman (ta)       jaman
jamas  (tk)       keramas
jambak (tk)       tarik rambut
jamban (ta)       peturasan; kamar mandi
jambé (ta)        pinang (tanaman)
jambul (ta)        jambul
jamu (ta)       obat tradisional jawa
jan (tpw)        sungguh-sungguh
jangan (ta)       sayur
jangar (ts)       rasa sakit dan panas di kepala
jangga (ta)       leher
janggel (ta)       tongkol jagung
janggut (ta)       dagu
jangka (ta)       jangka; ramalan
jangkar (tk)       memanggil nama, tanpa sebutan penghormatan
janma (ta)       manusia
japa (ta)       mantra
jarak (tk)       cari perkara
jaran (ta)       kuda
jarang (ta)       air panas
jaré (tk)       katanya
jarem (ts)       tuam
jarik (ta)       kain panjang
jarit (ta)       kain panjang
jarké (tk)       biarkan
jarwa (tk)        cerita, terjemah
jatah (ta)       jatah
jathilan(ta)       tarian kuda kepang
jatukrama(ta)       jodoh
jawa (ta)       jawa
jawa (ts)       bertanggung jawab; tahu kewajibannya
jawah; jawah (tk,ta)       hujan
jawat (tk)       ganggu, godha (antara pria dan wanita)
jawata (ta)       dewa
jawi (ta)       jawa
jawil (tk)       senggol
jaya (ts)        jaya
jèbèng (ta)       panggilan untuk bayi
jegog (tk)        salak (anjing)
jegur (tk)       terjun ke dalam air
jejeg (tk)       tendang
jejeg (ts)       tegak
jejer (ta)        adegan dalam pagelaran wayang yang menggambarkan  ertemuan raja,
para punggawa serta keluarga istana
jèjèr (ts)        bersanding, bersebelahan
jejuluk        panggilan, sebutan
jelih (tk)       teriak
jembar (ts)       luas
jembrak (ts)       rambut yang gondrong dan berdiri
jèmbrèng (tk)       buka lebar (untuk kain, kertas, dsb.)
jembut (ta)       rambut kemaluan
jempalik (tk)        terguling ke arah berlawanan
jempol (ta)       ibu jari
jemuwah (ta)       jumat
jenang (ta)       bubur halus
jenar (ts)       merah; kuning emas
jenaté (ts)        Al,arhum
jené (ta)       kuning
jeneng (ta)       nama
enggèlèk (tkr)        bangkit secara tiba-tiba
jenggong (tk)        salak (anjing)
jengkar (tk)        pindah, meninggalkan tempat
jèngkèl (ta)       jengkel
jengking (tk)       tungging
jengkol (ta)       jering
jenthik (ta)       kelingking
jepit (tk)       jepit
jeplak (tk)       membuka dengan cepat
jeram (ta)       jeruk
jèrèng (ts)       juling
jerit (tk)       jerit
jero (ts)       dalam
jerohan (ta)       isi perut
jeruk (ta)       limau
jethungan (tk)       petak umpet
jèwèr (tk)       ditarik telinganya
jimat (ta)       jimat
jirih (ts)       penakut
jiwa (ta)       jiwa
jiwit (tk)       cubit
jlèntrèh (tk)       jelaskan
jodho (ta)       jodoh
jojoh (tk)       cucuk dengan benda tajam
jomplang (ts)       tidak setimbang
jorok (tk)       dorong sampai jatuh
jothak (tk)       seteru
juju (tk)       suap langsung ke dalam paruh
jujug (tk)       langsung menuju
jujul (ta)       kembalian
jujur (ts)       lurus
jujur (ts)       jujur
julungpujut (tg)        nama wuku dalam penanggalan jawa
julungwangi (tg)        nama wuku dalam penanggalan jawa
jumadilakir (tg)        nama bulan dalam penanggalan jawa
jumadilawal (tg)        nama bulan dalam penanggalan jawa
jumantara (ta)        angkasa
jumawa (ts)        angkuh
jumbuh (ts)        bertemu, cocok (untuk pendapat, pemikiran)
jumpalitan (tk)        berguling-guling (koprol)
jungkat (ta)       sisir
jupuk (tk)       ambil
juragan (ta)       majikan
juwèh (ts)       suka memberikan komentar tentang urusan orang lain
juragan (ta)       majikan

0 komentar anda:

Posting Komentar

Silahkan berkomentar atau menyampaikan informasi atau sekedar mengekpresikan diri. minimal 10 kata, maaf di bawah 10 kata kami tidak terbitkan. thanks